Telefon 75 65 11 55
Vandkvalitet

Analyserapport Prøvested: Løsning Vandværk - DGU 116.730  -  V20000100 / 4613001104 DGU-nr: 116.730 Prøvetype: Drikkevand -  Andet Prøveudtagning: 10:15 kl.22.10.2018 Prøvetager: DMJ Eurofins Miljø Vand A/S Analyseperiode: 22.10.2018 - 25.10.2018 Prøvemærke: Boring 80622808Lab prøvenr: Urel (%) Enhed DL. Metode Kravværdier** ¤) Min. Max. Opfølgning til Lab prøvenr: 80624465 * Uorganiske forbindelser Aggressiv kuldioxid < 2 mg/l 2 2 DS 236:1977 15 Hydrogencarbonat 190 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15
Oplysninger fra prøvetager Akkrediteret prøvetagning Ja DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 A pH 7.5 pH 7 8.5 DS/EN ISO 10523 A
Underleverandør: A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)
Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016. Kopi til: Hedensted Kommune , Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted Løsning Vandværk , Esben Iversen, Fasanvej 2, 8723 Løsning

Analyserapport Prøvested: Løsning Vandværk - Vandværket  -  72294  -  V20000100 / 4613001100 Prøvetype: Drikkevand -  Udvidet kontrol Prøveudtagning: 07:30 kl.14.08.2018 Prøvetager: BS1 Eurofins Miljø Vand A/S Analyseperiode: 14.08.2018 - 03.09.2018 Prøvemærke: Afg vv 80420744Lab prøvenr: Urel (%) Enhed DL. Metode Kravværdier** ¤) Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 1500 10 DS 204 15 Farvetal, Pt 2.4 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.15 FTU 1 0.05 DS/EN ISO 7027-1: 2016 15 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.25σ) Escherichia coli < 1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.25σ) Kimtal ved 22°C < 1 CFU/ml 200 1 ISO 6222:1999 0.15σ) Kimtal ved 37°C < 1 CFU/ml 1 ISO 6222:1999 0.15σ) Uorganiske forbindelser Hårdhed, total 11 °dH 0.5 SM 3120 ICP-OES 20 Calcium (Ca) 68 mg/l 0.5 SM 3120 ICP-OES 20 Magnesium (Mg) 5.7 mg/l 50 0.1 SM 3120 ICP-OES 20 Ammonium (NH4) 0.013 mg/l 0.05 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15 Nitrit 0.0039 mg/l 0.01 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 15 Nitrat 0.72 mg/l 50 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15 Total Phosphor < 0.01 mg/l 0.15 0.01 DS EN ISO 6878:2004,SM 22. udg. 4500-P (E) 15 Chlorid 24 mg/l 250 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15 Fluorid (F) 0.20 mg/l 1.5 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 15 Sulfat (SO4) 29 mg/l 250 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 15 Aggressiv kuldioxid < 2 mg/l 2 2 DS 236:1977 15 Hydrogencarbonat 191 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15 Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.05 0.02 DS 278:1976 auto 15 Organiske samleparametre NVOC, ikke flygt.org.carbon 0.93 mg/l 4 0.1 DS/EN 1484 15 Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP-OES 20 Kalium (K) 2.2 mg/l 10 0.05 SM 3120 ICP-OES 15 Mangan (Mn) < 0.002 mg/l 0.05 0.002 SM 3120 ICP-OES 20 Natrium (Na) 14 mg/l 175 0.1 SM 3120 ICP-OES 15 Kulbrinter Methan < 0.005 mg/l 0.01 0.005 M 0066 GC-FID 38
Oplysninger fra prøvetager Akkrediteret prøvetagning Ja DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 A Vandtemperatur 9.3 °C DS/EN ISO 19458 A
Tegnforklaring: *): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end
Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
21Side af**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1068 af 23. august 2018.
¤): udført af underleverandør
Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ
Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 6600 Vejen Danmark Telefon: 7022 4266 CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-18-CA-00701602-01 EUDKVE-00701602 CA0003428
Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato:
Løsning Vandværk Fasanvej 2 8723 Løsning Att.: Kontoret 14.08.2018 Analyserapport Prøvested: Løsning Vandværk - Vandværket  -  72294  -  V20000100 / 4613001100 Prøvetype: Drikkevand -  Udvidet kontrol Prøveudtagning: 07:30 kl.14.08.2018 Prøvetager: BS1 Eurofins Miljø Vand A/S Analyseperiode: 14.08.2018 - 03.09.2018 Prøvemærke: Afg vv 80420744Lab prøvenr: Urel (%) Enhed DL. Metode Kravværdier** ¤) Min. Max.
Oplysninger fra prøvetager pH 7.6 pH 7 8.5 DS/EN ISO 10523 A Ledningsevne 43 mS/m 250 0.1 DS/EN 27888 A 15 Iltindhold 8.8 mg/l 5 0.1 DS/EN ISO 5814 A 15 Prøvens farve Farveløs * Visuel A Prøvens klarhed Klar * Visuel A Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk A Prøvens smag Normal * Organoleptisk A
Underleverandør: A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)
Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1068 af 23. august 2018. Kopi til: Hedensted Kommune , Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted Løsning Vandværk , Esben Iversen, Fasanvej 2, 8723 Løsning
Kundecenter Tlf:
03.09.2018


 

Komponent Resultat Enhed DL Metode        
Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS 204 Gravimetrisk        
Farvetal, Pt 2,4 mg Pt/l 1 DS/EN ISO 7887, metode C Spektrofotometri        
Turbiditet 0,15 FTU 0,05 DS/EN ISO 7027-1: 2016 Spektrofotometri        
Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml 1 Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)        
Escherichia coli < 1 MPN/100 ml 1 Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)        
Kimtal ved 22°C < 1 CFU/ml 1 ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)        
Kimtal ved 22°C < 1 CFU/ml 1 ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)        
Kimtal ved 37°C < 1 CFU/ml 1 ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)        
Kimtal ved 37°C < 1 CFU/ml 1 ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)        
Hårdhed, total 11 °dH 0,5 SM 3120 ICP-OES        
Calcium (Ca) 68 mg/l 0,5 SM 3120 ICP-OES        
Magnesium (Mg) 5,7 mg/l 0,1 SM 3120 ICP-OES        
Ammonium (NH4) 0,013 mg/l 0,005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) Spektrofotometri (DA)        
Nitrit 0,0039 mg/l 0,001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) Spektrofotometri (DA)        
Nitrat 0,72 mg/l 0,3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) Spektrofotometri (DA)        
Total Phosphor < 0,01 mg/l 0,01 DS EN ISO 6878:2004,SM 22. udg. 4500-P (E) Spektrofotometri (DA)        
Chlorid 24 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) Spektrofotometri (DA)        
Fluorid (F) 0,2 mg/l 0,05 SM 17. udg. 4500-F­ (E) Spektrofotometri (DA)        
Sulfat (SO4) 29 mg/l 0,5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) Spektrofotometri (DA)        
Aggressiv kuldioxid < 2 mg/l 2 DS 236:1977 Titrimetri        
Hydrogencarbonat 191 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 Titrimetri        
Sulfid-S < 0,02 mg/l 0,02 DS 278:1976 auto Spektrofotometri (CFA)        
NVOC, ikke flygt.org.carbon 0,93 mg/l 0,1 DS/EN 1484 Forbrænding        
Jern (Fe) < 0,01 mg/l 0,01 SM 3120 ICP-OES        
Kalium (K) 2,2 mg/l 0,05 SM 3120 ICP-OES        
Mangan (Mn) < 0,002 mg/l 0,002 SM 3120 ICP-OES        
Natrium (Na) 14 mg/l 0,1 SM 3120 ICP-OES        
Methan < 0,005 mg/l 0,005 M 0066 GC-FID        
Akkrediteret prøvetagning Ja     DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A        
Vandtemperatur 9,3 °C   DS/EN ISO 19458 Elektrometri        
pH 7,6 pH   DS/EN ISO 10523 Elektrometri        
Ledningsevne 43 mS/m 0,1 DS/EN 27888 Elektrometri        
Iltindhold 8,8 mg/l 0,1 DS/EN ISO 5814 Elektrometri        
Prøvens farve Farveløs              
Prøvens klarhed Klar              
Prøvens lugt Ingen              
Prøvens smag Normal              
                 

 

Eurofins Milj� A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-18-CA-00659651-01

EUDKVE-00659651

CA0003428

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

L�sning Vandv�rk

Fasanvej 2

8723 L�sning

Att.: Kontoret 23.04.2018

Analyserapport

Pr�vested: L�sning Vandv�rk - Ledningsnet - 72294 - V20000100 / 4613001199

Udtagningsadresse: Fasanvej 2, 8723 L�sning

Pr�vetype: Drikkevand - Begr�nset kontrol

Pr�veudtagning: 23.04.2018 kl. 12:41

Pr�vetager: Eurofins Milj� Vand A/S DMJ

Analyseperiode: 23.04.2018 - 26.04.2018

Pr�vem�rke: K�kken

Lab pr�venr: 80519908 Urel

(%)

Enhed Kravv�rdier ** DL. Metode �)

Min. Max.

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37�C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.25σ)

Kimtal ved 22�C 9 CFU/ml 200 1 ISO 6222:1999 0.15σ)

Metaller

Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP-OES 20

Oplysninger fra pr�vetager

Akkrediteret pr�vetagning Ja DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 A

Vandtemperatur 12.1 �C DS/EN ISO 19458 A

pH 7.5 pH 7 8.5 DS/EN ISO 10523 A

Ledningsevne 43 mS/m 250 0.1 DS/EN 27888 A 15

Iltindhold 8.8 mg/l 5 0.1 DS/EN ISO 5814 A 15

Pr�vens farve Farvel�s * Visuel A

Pr�vens klarhed Klar * Visuel A

Pr�vens lugt Ingen * Organoleptisk A

Pr�vens smag Normal * Organoleptisk A

Underleverand�r:

A: Eurofins Milj� Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravv�rdierne i Milj�- og F�devareministeriets bek.nr. 1147 af 24. okt. 2017.

Kopi til:

Hedensted Kommune , Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted

L�sning Vandv�rk , Esben Iversen, Fasanvej 2, 8723 L�sning

Kundecenter

Tlf:

26.04.2018

70224256

Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Milj� A/S

Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen

DL.:

i.p.:

Detektionsgr�nse

>: st�rre end ikke p�vist

Urel (%): Ekspanderede relative m�leusikkerhed, med d�kningsfaktor 2. For resultater p� detektionsgr�nseniveau kan usikkerheden v�re st�rre end oplyst p� rapporten.

Pr�vningsresultaterne g�lder udelukkende for de(n) unders�gte pr�ve(r).

i.m.: ikke m�lelig

Rapporten m� ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden pr�vningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er p�vist

**): Milj�- og F�devareministeriets bek.nr. 1147 af 24. okt. 2017. Side 1 af 1

�): udf�rt af underleverand�r

σ ): Usikkerheder p� mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

 

Seneste kvalitetskontrol

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-17-CA-00603068-01
EUDKVE-00603068
CA0003428
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Modt. dato:
Løsning Vandværk
Fasanvej 2
8723 Løsning
Att.: kontor@losningfjernvarme.dk 24.10.2017
Analyserapport
Prøvested: Løsning Vandværk - 72294 - V20000100 / 4613001100
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning: 24.10.2017 kl. 08:35
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S USB
Analyseperiode: 24.10.2017 - 26.10.2017
Prøvemærke: Afgang Vandværk
Lab prøvenr: 80506521 Um
(%)
Enhed Kravværdier ** DL. Metode ¤)
Min. Max.
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.006 mg/l 0.05 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Pesticider
Chloridazon < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 10
Chloridazon, desphenyl- < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 15
Chloridazon, methyl-desphenyl- < 0.01 μg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Oplysninger fra prøvetager
Akkrediteret prøvetagning Ja DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 A
Underleverandør:
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)
Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.
Kopi til:
Hedensted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Løsning Vandværk, Esben Iversen, Fasanvej 2, 8723 Løsning
Kundecenter
Tlf:
26.10.2017
70224256
Rentvand@eurofins.dk
Eurofins Miljø A/S
Kundecenter
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
>: større end ikke påvist
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
Side 1 af 1
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.
¤): udført af underleverandør
σ ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse