Telefon 75 65 11 55
Takstblad
Takstblad for 2019 i henhold til fællesregulativet for Hedensted Kommune.

 

Driftsbidrag

Kr. eks. moms

Kr. inkl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig

250,00

312,50

Målerafgift – årlig pr. vandmåler 6,0 m3 – 9,9 m3

300,00

375,00

Målerafgift – årlig pr. vandmåler 10 m3 og derover

1.000,00

1.250,00

Vandafgift pr. m3

4,00

5,00

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3

6,18

7,73

Drikkevandsbidrag pr. m3

0,19

0,24

 

 

 

 

 

 

Anlægsbidrag  - i tættere bebygget område/byzone

Stiklednings-

dimension

Hovedanlæg

 

Forsynings-

ledning

Stikledning

 

I alt kr.

eks. moms

I alt kr.

inkl. moms

32 mm

7.000,00

4.798,00

2.399,00

14.197,00

17.746,25

40 mm

8.500,00

5.826,00

2.913,00

17.239,00

21.548,75

               

 

 

Anlægsbidrag  - uden for tættere bebygget område (åben land/landzone)

Stiklednings-

dimension

Hovedanlæg

 

Forsynings-

ledning

Stikledning

 

I alt kr.

eks. moms

I alt kr.

inkl. moms

32 mm

20.000,00

13.708,00

6.854,00

40.562,00

50.702,50

40 mm

21.500,00

14.736,00

7.368,00

43.604,00

54.505,00

 

 

 

Forsynings- og stikledningsbidraget indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”indeks for ledningsarbejder” pr. 1. oktober. (Indekstal 2017: 101,91)

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Tilslutningen afsluttes med stophane eller målerbrønd ved ejendommens skel, og max 1 meter inde på grunden.

Stophane og målerbrønd er indeholdt i anlægsbidraget.

 

Gebyrer

Kr. eks. moms

Kr. inkl. moms

Rykkergebyr

100,00

Moms frit

Gebyr for aflæsning af vandmåler

250,00

Moms frit

Lukke gebyr

500,00

Moms frit

Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger ved genåbning

500,00

625,00

 

Ved tvangsauktion, konkurs o.l. henvises til dansk lovgivning.