Telefon 75 65 11 55
privatlivspolitik

 

 


Privatlivspolitik for forbrugere hos Løsning Vandværk
 
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 Som leverandør af jeres vandforsyning til vores forbrugere tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering af Vand og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
 
2. Kontaktoplysninger
 Løsning Vandværk. er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Registrerede kontaktoplysninger til Løsning Vandværk
Løsning Vandværk  Fasanvej 2, 8723 Løsning CVR: 28 86 24 15 Telefonnr.: 75 65 11 55 Mail: kontor@losningfjernvarme.dk Website: http://www.losningvand.dk/

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af jeres Vandforsyning jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål. 
Derudover indhenter vi måleroplysninger i medfør af art. 6 stk. 1 b), e) og f) for at driftsoptimere vores ydelser og for at sikre dig en så effektiv levering og så billig Vandforsyning som mulig.
 
4. Kategorier af personoplysninger
 Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som 
  navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, målernummer, målerdata, lokationsdata fra internettet, mobil, GPS og billeder taget af installationer m.m. for at opfylde vores aftale med dig om levering af Vand. 
  Vi bruger dit telefonnummer og mail, for at kunne kontakte dig fx. hvis vi skal reparere ledninger, udskifte målere, underrette om brud m.m.
  I forhold til enkelte af vores forbrugere kan det være nødvendigt at opbevare helbredsoplysninger, der er følsomme personoplysninger – fx hvis vi skal være helt sikre på at underrette dig, hvis der afbrydes for Vandforsyning. 
  Vi indhenter eller opbevarer ikke CPR-numre for vores forbrugere. 
  Du bedes selv sørge for, at vi er underrettet, hvis vi skal tage særlige hensyn til dig. Hvis vi skal opbevare dine helbredsoplysninger, så vil vi anmode dig om et skriftligt samtykke til dette.     Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at levere vand til dig.

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til
 Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som fx EDB-selskaber, der står for opkrævning af vand, målerregistrering m.m. 
Kommer du i restance med betaling af vand, kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau, SKAT og fogedret.
Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

7. Hvor har vi dine personoplysninger fra?
     Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, men vi får også målerdata fra f.eks. Målerselskaber.
      Vi kan også modtage oplysninger fra offentlige myndigheder, ejendomsmæglere m.m.

8. Opbevaring af dine personoplysninger
      Ophører du med at være forbruger hos Løsning Vandværk. Sletter vi ikke Dine personlige oplysninger, heller ikke målerdata. Da vi bruger dem til at lave forbrugs statistikker. Hvis du ønsker dine data slettet, skal du selv kontakte Løsning Vandværk skriftligt. 9. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
       Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

10. Retten til at trække samtykke tilbage
        Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af Vand fra Løsning Vandværk.    Skulle du have givet samtykke til os til noget ud over levering af Vand, så har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage.  Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 1.

11. Dine rettigheder
             Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 Ret til berigtigelse (rettelse)       Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 Ret til sletning   I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for      vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 Ret til begrænsning af behandling        Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover
kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


 Ret til indsigelse   Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


 Ret til at transmittere oplysninger (Dataportabilitet)    Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
           Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på https://www.datatilsynet.dk/forside/ 

12. Klage til Datatilsynet

             Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er     utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.
           Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på  https://www.datatilsynet.dk/forside

 

Privatlivspolitik for jobansøgere ved ansøgning om job i Løsning Vandværk
 
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 Som modtager af jobansøgninger tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
 
2. Kontaktoplysninger
 Løsning Vandværk er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
 Registrerede kontaktoplysninger til Løsning Vandværk
Kontaktperson: Esben Legard Iversen
Adresse: Fasanvej 2, 8723 Løsning
CVR: 28 86 24 15
Telefonnr.: 75 65 11 55
Mail: kontor@losningfjernvarme.dk
Website: www.losningvand.dk

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med ansættelsesproceduren jfr. Persondataforordningen art. 6 stk. 1 b).   

4. Kategorier af personoplysninger
 
Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, eksamensresultater m.m., som du selv har oplyst. 
Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at behandle din       jobansøgning.
 
5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til
 Vi videregiver ikke dine personoplysninger i forbindelse med en jobansøgning til eksterne databehandlere.
 
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.
 
7. Hvor har vi dine personoplysninger fra?
 Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, og fra evt. referencer, som du selv har oplyst og bedt os om, at kontakte.
 
8. Opbevaring af dine personoplysninger
 Opfordrede ansøgninger opbevares, så længe rekrutteringsprocessen står på. 
En uopfordret ansøgning opbevares i maksimalt 6 måneder, hvorefter den slettes med mindre, vi har bedt dig om et skriftligt samtykke for at opbevare den i en længere periode.

9.  Automatiske afgørelser, herunder profilering
   Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.
 
10. Retten til at trække samtykke tilbage
   Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke om tilladelse til at opbevare en ansøgning tilbage.     Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 1.
 
11. Dine rettigheder
   Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
 
 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 
 Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 
 Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
 Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  
 Ret til at transmittere oplysninger (Dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 
12. Klage til Datatilsynet 
 
Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.