Telefon 75 65 11 55

 

Løsning Vandværk er et andelsselskab, som er oprettet med det formål at sikre forbrugerne i forsyningsområdet tilstrækkeligt vand af god kvalitet !

Velkommen til vores hjemmeside  !

Bestyrelsen

Kontakt til drift og administration :

Tlf. 75651155   Mail: kontor@losningfjernvarme.dk

 

 

Løsning Vandværk afholder generalforsamling mandag 20.marts 2017 kl.19.00 på Bondes Spisegård. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

bestyrelsesformanden i hænde senest 28. februar 2017.

Bestyrelsen.

 

 

 

 

Spar på vandet

Hver gang, du sparer på vandet, er du med til at sørge for, at vi også har rent grundvand i fremtiden

Flytteaflæsning

Når du flytter, skal du aflæse din vandmåler og give vandværket besked.

Kontakt

Har du spørgsmål eller opdager du noget uregelmæssigt, skal du kontakte Løsning Vandværk på tlf. 75 65 11 55.